Tallinna Mälumänguklubi (MTÜ) Mis? Kus? Millal?

Praegu mittetulundusühinguna Mis? Kus? Millal? tegutsev Tallinna Mälumänguklubi on asutatud aastal 1991. Klubi peamine eesmärk on populariseerida noorte ja koolilaste hulgas mälumänge. Sügisel 2012 alustab Tallinna mälumänguklubi „Mis? Kus? Millal?” oma 20. ehk juubelihooaega.

Paarikümne aasta jooksul on meil üles kasvanud mitu mängijate põlvkonda. Klubis teevad koostööd kaks liigat: üks neist on täiskasvanute ja teine õpilaste jaoks. Täiskasvanute liiga mängijad töötavad noorte meeskondadega, treenivad õpilasi, jagavad nendega oma teadmisi ja kogemust. Aktiivsed noored moodustavad oma meeskondasid, treenivad neid, korraldavad turniire, kirjutavad ja toimetavad mängumaterjale. Seda, et sarnased mälumänguklubid on tekkinud ja tegutsevad edukalt ka Maardus, Kohtla-Järvel, Jõhvis ning Tartus, võib teatud määral pidada ka meie organisatsiooni tegevuse tulemuseks.

Hulganisti põnevaid ettevõtmisi

Tallinna Mälumänguklubi kuulub Rahvusvahelisse Mis? Kus? Millal? Klubide Assotsiatsiooni ja teeb tihedat koostööd Läti, Leedu, Soome, Saksamaa, Venemaa ja Iisraeli mälumänguklubidega. Meie mängijad osalevad rahvusvahelistel võistlustel ja korraldavad Baltimaades ise võistlusi. Näiteks tuleb igal aastal meile külla rohkem kui 30 võistkonda viiest kuni seitsmest riigist, selleks et osaleda traditsioonilisel festivalil „Revali kevad”. Talvisel koolivaheajal toimub meil põnev intellektuaalne üritus Baltimaade koolinoortele ja igal kevadel kutsub Tartus asuv klubi endaga võistlema tudengeid. Eelmisel ehk 2010. aasta sügisel toimus Kohtla-Järvel Eesti esimene juunioride mälumängu meistrivõistlus, mida me tahaks hakata korraldama regulaarselt.
Tundub, et keegi ei saa täpselt ja lühidalt öelda, mis on mäng. Meie klubi korraldab väga erinevaid mänge: on iseseisvaid temaatilisi turniire ja sünkroonmängude seeriaid (mastaapsed üritused, kus samu küsimusi kasutades mängitakse ühel ajal kümnetes ja isegi sadades klubides üle maailma), on võistkondadele mõeldud mänge ning individuaalvõistlusi, on sportlikke meistrivõistlusi ja harrastusmänge (mis võimaldavad lihtsalt nautida vaba aega sõprade või kolleegide seltsis). Igal mängul on oma eripära, omad nipid ja oma põnevus!
Aga meie mängijad ei kogune üksnes selleks, et ainult võidupunkte saada. Nendele on see paaritunnine mäng midagi enamat kui lihtsalt mäng. See on adrenaliin, drive ja fun! Millest? Kõigist hetkedest, protsessist, inspiratsioonist, vaistu ja kujutlusvõime mängust, suhtlemisest ning väga elegantsest võistkonnasisesest koostööst! Sest „Mis on meie elu? Mäng!”

Mäng aitab võita ka elus

Klubi haare laieneb
Toetades noorte inimeste püüdlusi, on klubi hakanud arenema sotsiaalhariduslikus suunas, selleks et ühendada noori inimesi ka nendes mitteformaalsetes õppimisvaldkondades, mis ei ole otseselt seotud mälumängudega. Eelmisel aastal toimunud koolitused „School World in Action” ja „Become a Better Leader” ning seminar „Youth Factory of Social Entrepreneurship: Jobs, Enterprise & Society” kujunesid meie klubile suursündmusteks ja andsid palju infot ning kogemusi edasise arengu jaoks.
Praeguseks on Tallinna Mälumänguklubil suur kogemus kohalike ja rahvusvaheliste ürituste korraldamises (mitmesugused turniirid, festivalid ja õppeseminarid), me oleme loonud hea partnerite võrgustiku ning rajanud aluse edasiseks strateegiliseks arenguks. Järgmiste aastate eesmärk on kujundada nn noorte haru, kasvatada klubis uut treenerite ja korraldajate põlvkonda ning juurutada uusi noortega töötamise vorme, sh ka mitteformaalseid meetodeid. Laiendades oma tegevust sotsiaalettevõtluse suunas, hakkab klubi toetama noori inimesi sotsialiseerumises ja tegema koostööd teiste noorteorganisatsioonidega nii Eestis kui ka välismaal.